ͳ
С натискането на бутона "Приеми всички" се съгласявате със съхраняването на бисквитки на вашето устройство, за да подобрим навигацията в сайта, да анализираме използването на сайта и да подпомагаме нашите маркетингови усилия.
Моля, изчакайте...
Български

Влезте или се регистрирайте във Вашия профил, за да се възползвате от всички удобства на онлайн магазина.

Вход
или
или създайте нов акаунт

КФН е готова с алтернативи по предложението за системата „Бонус-малус“ преди крайния срок

КФН е готова с алтернативи по предложението за системата „Бонус-малус“ преди крайния срок

Þ10 юли 2019, 00:00
Ғ2219

Предстои експертите от Комисията да представят предложенията си за системата пред МВР и МТИТС, а след това в края на лятото и пред обществото.

Експертите от Комисията за финансов надзор (КФН) приключиха работата си по изграждане на алтернативи на предишния модел на системата „Бонус-малус“. Работната група по системата „Бонус-малус“ беше назначена на 23.05.2019 г. със Заповед № З-178 на Председателя на КФН и вече представи алтернативите на системата на членовете на междуведомствената група. Предложенията бяха изготвени на база точни изчисления за бъдещото влияние на системата както върху гражданите и юридическите лица, така и върху застрахователите. Включени са показатели за устойчивост и ефективност на системата, като всичко това е на база на коментарите на обществото от представения през 2018 г. модел.

Работната група на КФН и разработените от нея предложения се реализираха под ръководство на новия председател на Комисията – г-н Бойко Атанасов и на новия заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – г-жа Илиана Христова. Фокусът на системата „Бонус-малус“ е върху ефективност на модела, приложимост към реалните условия в България и към стимулиране на отговорно поведение на пътя чрез даване на бонуси по отношение на цената на застраховка “Гражданска отговорност” (ГОА) на добросъвестните водачи и собственици на автомобили. Системата включва и увеличаване на премията по „Гражданска отговорност“, тоест начисляване на малус за рисковите водачи на пътя, които извършват пътни нарушения. Целта на системата „Бонус-малус“ е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, като това ще подобри пътната безопасност, а оттам ще доведе до намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания. Системата „Бонус-малус“ поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска. Това ще е стимул за добросъвестните водачи, на които ще се намали застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“, а рисковите водачи ще заплащат по-висока застрахователна премия, поради рисковото им поведение.

Проектът на наредба по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и решението за финален модел на системата „Бонус-малус“ се взима от три институции: Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и след становище от Гаранционния фонд. Новосъздадената Държавната агенция за пътна безопасност (ДАПБ) беше официално поканена от КФН да стане част от обсъждането на предложенията.
Ръководството на КФН има за цел да предложи финалния вариант за обсъждане пред граждани, юридически лица, правителствени и неправителствени организации, застрахователи и Асоциацията на българските застрахователи, медии и други до края на лятото на 2019 г.
След общественото обсъждане, като стъпка в комуникационния план на КФН, е заложен и период за оптимизация на системата спрямо получените предложения и препоръки.

adalize | MK1 v8.9.14 | RegNr. 18422 | webdesign Œ
â