ͳ
С натискането на бутона "Приеми всички" се съгласявате със съхраняването на бисквитки на вашето устройство, за да подобрим навигацията в сайта, да анализираме използването на сайта и да подпомагаме нашите маркетингови усилия.
Моля, изчакайте...
Български

Влезте или се регистрирайте във Вашия профил, за да се възползвате от всички удобства на онлайн магазина.

Вход
или
или създайте нов акаунт

Предаване на данни на трети страни

Цели и правни основания

ѢПредаване на данни на трети страни

Личните данни се предават на трети лица от SPOTINS.bg при следните условия:

  • За изпълнение на целта на договора съгласно чл. 6, ал. b GDPR към свързани дружества. SPOTINS.bg споделя само лични и нелични данни със своите филиали и само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са били събрани. Терминът "филиали" се отнася до компании, които могат да бъдат наречени "SPOTINS.bg", или които са съвместна собственост или контролирани;

  • на доставчиците на услуги, интегрирани въз основа на член 28 GDPR, които SPOTINS.bg могат да възлагат за предоставяне на услуги

При специални обстоятелства прехвърляме лични данни на други страни,

  • ако това е необходимо поради съдебни разпореждания или други разпореждания на правителството или правоприлагащите органи за изпълнение на законовите изисквания (член 6, параграф 1, лит. c GDPR);

  • във връзка с групово събитие, като например сливане, прехвърляне, преструктуриране или продажба на целия или част от бизнеса на SPOTINS.bg, по повод на който SPOTINS.bg е принуден да разкрие информация на потенциален купувач и неговите професионални съветници (чл. 6, ал. 1 f GDPR),

  • да упражняваме договорните си права, да предприемаме предпазни мерки срещу отговорност, да разследваме заподозрени или действителни незаконни дейности или да се защитаваме от претенции или искове от трети страни (член 6, параграф 1 от GDPR);

  • за защита на правата, личната сигурност или имуществото на нашите клиенти или обществеността (член 6, параграф 1 б, в, f GDPR).
adalize | MK1 v8.9.14 | RegNr. 18422 | webdesign Œ
â